ז'וטה הרטמן (1922-2015)

זוטה הרטמןלוחמת במרד גטו ורשה.

ז'וטה רוטנברג נולדה בפולין למשפחה יהודית, ועם כיבוש פולין על ידי גרמניה הנאצית נשלחה יחד עם בני משפחתה וכלל יהודי פולין לגטו של העיירה קיילצה. באחד מיציאותיה אל מחוץ לגטו על מנת למצוא מזון למשפחתה, נתפסה ז'וטה על ידי השלטונות הנאצים והואשמה באי ענידת הטלאי הצהוב. איכשהו ז'וטה הצליחה להימלט, וברחה לגטו ארדום. לאחר מכן הועברה אל גטו ורשה שם פגשה בבני משפחה נוספים אשר שהו שם. ביולי 1942 החלו הגרמנים באקציות רבות אל עבר מחנה ההשמדה טרבלינקה. באחת מאותן אקציות, פגשה הרטמן את בן עירה אשר היה חבר במחתרת אצ"י – ארגון צבאי יהודי – וגייס אותה לשורות הארגון. מרבית חברי אצ"י השתייכוללתנועות הנוער של בית"ר, תאי האצ"ל והתנועה הרביזיוניסטית, אולם זו'טה הייתה בין החברים הבודדים אשר היו ללא שיוך מפלגתי. ז'וטה שימשה כקשרית, ולקחה חלק בפעולות מחתרת רבות אשר עסקו בהברחת תרופות, מכתבים, נשק ואמצעי לחימה בין חברי המחתרת השונים. ז'וטה הייתה מחביאה את הציוד המוברח תחת דגים מסריחים, וכאשר התקרבה אל השומרים במחנה הם העדיפו להמנע ממנה ולתת לה לעבור. ז'וטה עברה הכשרה צבאית רחבה במסגרת חברותה במחתרת, ובהדרגה נטמעה בתוך הארגון והפכה לחלק בלתי נפרד ממנו.

בערב חג הפסח תש"ג (1943) הוחלט על פרוץ המרד בגטו ורשה, בשיתוף יחד עם מחתרת יהודית נוספת שפעלה בשטח הגטו, אי"ל – ארגון יהודי לוחם. במהלך המרד לחמה ז'וטה באזור המפעלים של גטו, ובמקביל טיפלה בפצועים הרבים של הצד היהודי. לאחר דיכוי המרד, הסתתרה ז'וטה יחד עם שאר חברי המחתרת בבונקר, אולם במהירה הגרמנים עלו על עקבותיהם, פוצצו את הבונקר ושלחו את השאר למחנה ההשמדה מיידאנק. במהלך שהותה במחנה, הכירה ז'וטה את משה הרטמן, והשניים נישאו. לאחר סוף המלחמה, כאשר התוועדו לגורלם הנורא של בני משפחותיהם, החליט הזוג הצעיר להגר מפולין, ולאחר עצירות קצרות בגרמניה וצרפת, עלו לבסוף לישראל.

ז'וטה פעלה רבות להנחלת זכרון השואה במדינת ישראל, והתעקשה לספר את סיפור הגבורה של המחתרות היהודיות. בייחוד ביקשה ז'וטה לספר את סיפורה של מחתרת אצ"י, אשר נמחקה כמעט כליל במהלך המרד והודרה כמעט לחלוטין מהשיח על כך במדינת ישראל באותם ימים. היא הופיעה ובפני בני נוער, חיילים, אנשי ציבור וכל מי שבעצם רצה לשמוע, על מנת להגן על זכרם של הלוחמים היהודים. במשך שנים רבות "זכתה" ז'וטה להתעלמות והדרה כמעט מוחלטת מסיפור הגבורה של מרד גטו ורשה. רק ב2008, הכירה בה מדינת ישראל וכיבדה את ז'וטה בהדלקת המשואה בטקס המרכזי כנציגת לוחמי הגטאות.

סיפורה של זו'טה, ושל מחתרת אצ"י כולה, ראוי להכרה משמעותית וראויה יותר, ובייחוד לאור ההדרה והתעלמות המוחלטת לאורך השנים.

מומלץ להציע את שמה בכל עיר בישראל, בייחוד חולון בה התגוררה וירושלים שם נמצא מוסד "יד ושם" המשמש במפעל ההנצחה הגדול ביותר לאירועי השואה.
עיריית חולון – הדף הרשמי Jerusalem Municipality | עיריית ירושלים

למידע נוסף – https://goo.gl/BIPY1h

**התמונה באדיבות מכון ז'בוטינסקי, ומוצגת במסגרת שימוש הוגן**