חולדה הנביאה

מגיעים לה עוד רחובות!חולדה הנביאה

אחת משבע הנביאות שקמו לעם ישראל.
בתקופת המלך יאשיהו, פעלה חולדה וניבאה בירושלים.
יאשיהו שולח אליה משלחת להתיעץ עימה בתקופה של חטא ועבודת אלילים במלכות יהודה וזו מקבלת ממנה נבואת זעם חריפה ביותר.
לאחר נבואתה מת יאשיהו בקרב מגידו, פרעה משתלט על ארץ יהודה ונפתחת הדרך לכיבוש על ידי נבוכדנצר וחורבן בית המקדש הראשון.
ההתיחסות אליה בספרות היהודית נרחבת כי רבים מהפרשנים ניסו לפענח ולהסביר מדוע נבואה חשובה, טעונה וחריפה כל כך הושמעה דוקא על ידי נביאה אישה ולא למשל על ידי הנביא ירמיהו, גבר שפעל במקביל אליה.

רחובות על שמה יש בירושלים, בני ברק וכפר סבא.
אפשר ורצוי להציע אותה בעיר שלכן, ובמיוחד בערים בעלות ריכוז אוכלוסיה דתי גדול.

ויקיפדיה
צילום: יעל אורגד